VäxtmagiNatura

Ger örtvandringar och föreläsningar om växter med örtinriktning och även visar våra vanliga träd och buskar. I hemsidan kommer att finnas bilder m.m. som någorlunda beskriver vår inriktning. Nyttoväxter i människans tjänst. Gärna välgörande för den mänskliga organismen ligger i vårt intresse. Ulla Karlsson är örtterapeut och ordnar örtvandringar samt även föreläsningar med bildvisning. Ulla har ett genuint intresse för naturen och dess välgörande effekter.
  1. Vi ställer gärna upp på event och är en del i en naturupplevelse med kunskap.
  2. Föreläser och visar bilder om örter och andra växter av intresse
  3. Örtvandrar med olika grupper. Det kan vara studieförbund, Landstinget, företag, föreningar och andra som vill ge personalen kunskap om vår natur.
  4. Förmedlar kunskap om örter i vår natur.
Knoppning
Medicinalväxter
Örter
Träd
Kryddtagetes
Matvision
bilder/DSCN2303_w750.jpg