Ort och Stad

Städer och orter som är av betydelse för mig. Tar med några egna bilder som jag skapar med hjälp av digitalkamera och bearbetade i bildprogram.
 
Länk till Tensta marknad 2011: Tensta marknad