Kampen

Olika företeelser som man kan ifrågasätta/uppmuntra och tycker något om vill jag här förmedla.
  • Lura turisten är ett viktigt och ofta förekommande ämne. Här tar jag gärna upp självupplevda luringar/missvisningar. Uppsåtligen eller bara okunskap.

  • Varje år upplever man hur snöröjningen sköts. Lika ofta ser man brister både i plogning och som en följd därav brist på sandning. Sandningen sköts på ett samma sätt som om man plogat riktigt bra. Oändligt många samtal måste till för att snö och halkkampen skall skötas.

  • SL har under lång tid frestat tålamodet med stillastående rulltrappor i Tensta T-banestation.

  • Sörmlandstrafiken har försämrat trafiken mellan Tystberga och Södertälje via Vagnhärad. Bussbytet från 710 till 702 omöjliggjordes vid förra tabellbytet. Buss 710 kommer 5 minuter efter att 702 avgått mot Södertälje. Man blir tvungen att ta direktbuss 802, också den från Trosa, och betala 40:- för en resa man redan betalat i sitt SL-kort.
Länkar: Lura turisten    webbinfo brandfarligt   SL:s usla rullis
Buss 4 ståbuss
   Sörmlandstrafiken
Tystberga-Stockholm