discgolfBegravForslag_w900.jpg
En del av oss kritiska till begravningsplatsens placering runt Granholmstoppen (tippen) samlades vid anslagstavlan. Några har tryckt upp citat ur yttranden som kommit in till Stadens förvaltning. Vi var väl omkring 20 pers. som kom dit och satte upp citaten på anslagstavlan. Björn E höll ett kort anförande som uppskattades. Mats från discgolfen berättade hur man från myndigheten ignorerat honom och hans verksamhet med discgolfen.
Tillbaka