Granholmstoppen

Kyrkogårdsförvaltningen vill bygga gravplats i Järvafältets naturområde - begraver friluftslivet, skärmflygningen och discgolfen - som är positiva aktiviteter för oss närboende.

2014-11-06: Nu finns anledning att ge sina synpunkter och att informera sig igen:
Plansamråd ang. begravningsplats vid Granholmstoppen.
Information ges och frågor besvaras:
1. Torget Tensta Centrum lör. 15 nov. kl. 12-16. Personal från Stadsbyggnadskontoret informerar och svarar på frågor om Järva begravningsplats.
2. Öppet Hus i Fyrkanten på Tekniska nämndhuset ons 19 nov. kl. 17-19. (obs! samrådsmötet).
3. Handlingar finns utställda på Järvas bibliotek 4 nov - 16 dec.

Samrådsmöte 2014-11-19 (onsdag) 17:00 - 19:00 Tekniska Nämndhuset, Fyrkanten, Fleminggatan 4, Stockholm. Närmaste T-station Rådmansgatan blå Buss nr 1 passerar Flemimggatan. Jag uppfattade inte detta som ett samråd. Endast enkelriktad information med möjlighet att, enskillt, ställa frågor.

2015-03-17 Från Sofia -- Jag är ansvarig planhandläggare för detaljplanen för Järva begravningsplats. Just nu arbetar vi med att bearbeta synpunkterna som kom in under samrådet innan jul. Nästa steg är att vi redovisar samrådet i vår stadsbyggnadsnämnd och att förslaget därefter skickas ut på utställning vilket vi beräknar kunna ske under hösten. De som får våra utskick under samråd och granskning/utställning är enbart remissinstanser och sakägare så jag rekommenderar att du håller utkik på vår hemsida Bygg- och plantjänsten Tryck under hösten för att se när utställningen börjar. Vi kommer även att annonsera kungörelsen om utställning i dagstiningarna (DN och SvD) så håll utkik efter annons där med.

Mer info: 08-508 273 60, Sofia Eriksson.


Yttranden skickas eller mailas, senast inkommet 16 december 2014, till:
 • adress:
  Stadsbyggnadskontoret
  Registraturen
  Box 8314
  104 20 Stockholm
 • Ange diarienummer: 2006-16107
 • e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Stadens hemsida.............................................................. Tryck
Stadsdelsförvaltningens yttrande..................................... Tryck
Planprocessen.................................................................. Tryck
Ladda hem Förslaget pdf-fil (31Mb)............................... Tryck
Ladda hem miljökonsekvensbeskr(2,5Mb)..................... Tryck
Bild på alternativ utformning.......................................... Tryck
Hela alternativförslaget (2,5Mb)..................................... Tryck
Insändare......................................................................... Tryck
LarsP:s yttrande..2012.................................................... Tryck
LarsP:s yttrande..2014.................................................... Tryck
Bilder från området.......................................................... Tryck
facebookgruppen Granholmstoppen................................ Tryck
Förslag(M) Stockholmsporten i Hjulstakorset................. Tryck
Manifestation, 6 januari 2014, vid anslagstavlan ............ Tryck

Valid XHTML 1.0 Transitional