Bilder vid den föreslagna Granholmstoppens begravningsplats.


(-) Anslagstavla begravningsplatsförslag

(-) Alternativt förslag

(-) Omgivningar med vyer

(-) Knoppningstider i området

(-) Buskar och träd

(-) På marken växer.


Fler bilder kommer senare ...

Valid XHTML 1.0 Transitional