FAST- (AKUT-)testF = Face/Ansikte Förlamning i ansikte. Visar snedhet i mun/ansikte.
A = Arms/Armar Höj och sänk som inte funkar. Höj och håll kvar i 10 sekunder.
S = Speach/Språk Tal som sluddrar. Säg en mening! Lässvårigheter.
T = Time/Tid Symtomet/symtomen kommer plötsligt.


A = Ansikte Förlamning i ansikte. Visar snedhet i mun/ansikte.
K = Kropp Arms/Armar Höj och sänk som inte funkar. Höj och håll kvar i 10 sekunder.
U = Uttal Speach/Språk Tal som sluddrar. Säg en mening! Lässvårigheter.
T = Time/Tid Symtomet/symtomen kommer plötsligt.

Ring omedelbart 112

och lämna uppgifter till larmoperatören. Ta det lugnt och tänk efter vad du ska säga för att beskriva läget. Ha förståelse för operatörens "dumma frågor" innan du får beskedet att ambulans kommer.

Misstänkt Stroke skall alltid gå under larmprioritet ett (1).

<-- tillbaka till strokeinformation