Bredbandsluring

Ger intryck av att vara billigare. En stor leverantör utlovar 200 MB/s och betala för 100. En bandbredd som väldigt få kan tillgodogöra sig på egen hand.

De flesta använder sin uppkoppling (bandbredd) till att skicka/ta emot mail bifoga bilder, se hemsidor Skypa. Numera bandbreddskrävande i ökande omfattning. Men att kontraktera sig för 200 Mb är överkapacitet. De allra flesta kan nöja sig med 1 Mb/s i bandbredd. En kapacitetsskillnad som leverantören kan sälja vidare. Alltså kan man sälja 200 abonnemang utan att det kostar mer än 200 Mb/s i kapacitet.

Har räknat på detta och får fram att med den kapaciteten kan man ladda ner 96 filmer per dygn. Vem vill det. Eller har jag räknat fel? 200 mb/s blir under en timma 200*60*60 = 720.000 Mb/timme alltså 720 Gb/timme. Lika mycket som får plats i en dagens hårddisk. Under ett dygn kan man alltså ladda ner lika mycket information som ryms i 24 hårddiskar. Har antagit 25 bilder per sekund och varje bild 1 Mb.
Framstår som Helt sanslös blåsning!

Min slutsats: Nästan alla är hellurade. Hur skall detta fortgå? utan motstånd? Man skulle kunna samarbeta med 100 grannar och dela på abonnemanget. Utgiften för var och en blir försumbar.